Stínící technika - ŽALUZIE Augusta

Pevné slunolamy

Pevné slunolamy se skládají z hliníkových lamel různých tvarů a délek a jsou řešeny jako horizontální stínící systém, který výborně doplňuje nabídku venkovních žaluzií Prominent značky K-system, protože je vyrobený z materiálů na výrobu exteriérových žaluzií.

Pevné slunolamy jsou vhodnou alternativou stínění:

  • pro malé prosklené plochy, kde není možné vyrobit tak malou funkční exteriérovou žaluzii
  • na místech, kde by nebylo možné nijakým způsobem umístnit ovládání nebo ovládat exteriérovou žaluzii
  • na místech, kde je potřebné stínění, ale nevyžaduje se naklápění lamel, vytahování a stahování
  • u atypických oken
  • kde jsou vyžadovány specifické barvy.

Pevné slunolamyPevná konstrukce slunolamu je osazena na fasádu zpravidla před oknem. Vyrábí se ze speciálně povrchově upraveného hliníku. Do rámu konstrukce jsou v závislosti od výběru umístněny lamely typu Z-90, S-90, S-75, C-80. U tohoto typu slunolamu je poloha lamel fixně určena - na výběr je úhel od 0° do 90°. Tento systém optimálně zabezpečí objekt před nadměrným působením slunečního záření, když je slunce vysoko na obloze. Používá se zejména na jižně orientovaných fasádách. Výhodou pevných slunolamů značky K-system je, že lamely i rám jsou dodávány v barvě RAL dle vlastního výběru.

Máme bohaté zkušenosti s montáží slunolamů. Připravíme Vám řešení na míru.

Technické údaje

Pevné slunolamySlunolam je standardně vyroben z trojstranného hliníkového rámu, který je spojený hliníkovým rohovníkem. K rámu jsou pomocí spojek připevněny hliníkové lamely v požadovaném úhlu.

Kotvící materiál a jeho kvalita je neméně důležitou součástí slunolamu. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení.

Maximální a minimální rozměry

  Minimální šířka Maximální šířka Minimální výška Maximální výška
Slunolam Z-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slunolam S-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slunolam S-75 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm
Slunolam C-80 150 mm 1400 mm 90 mm 3000 mm

Používání a údržba

Pevné slunolamy jsou bezúdržbové. V žádném případě nečistěte slunolamy pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochranné vrstvy a tím ke znehodnocení slunolamu. Stačí je otřít vlhkým hadříkem se saponátem nebo mírným proudem vody.

Všeobecné záruční podmínky

Výrobce poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců

  • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
  • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
  • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez prodlení reklamujte u svého dodavatele.
  • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variace barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
  • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných norem. V případě dodávky atypických výrobků je zapotřebí počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.

Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a) nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b) nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c) použití nevhodných náhradních dílů
d) převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e) zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f) živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.